HJOPER-JYUAVOIN Basic Studies in Human Resource Management (27–28 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Henkilöstöjohtamisen opintokokonaisuus koostuu henkilöstöjohtamisen kentälle sijoittuvista opinnoista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet henkilöstön ja organisaatioiden vastuulliseen johtamiseen ja kehittämiseen.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
*tuntee keskeiset henkilöstöjohtamisen teoriaperinteet ja käytännöt ja osaa arvioida niiden merkitystä käytännön henkilöstöjohtamisessa
*hallitsee erityisesti henkilöstöjohtamisen, henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä työhyvinvoinnin johtamisen perusteet
*tunnistaa henkilöstöjohtamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja kykenee arvioimaan omaa kiinnostustaan aiheeseen
*osaa etsiä tutkimustietoa ja soveltaa sitä käytäntöön ja ymmärtää myös vastuullisen henkilöstöjohtamisen roolin ja tärkeyden organisaatioiden käytännön toiminnassa

Description of prerequisites

Ei esitietovaatimuksia, mutta ensin suoritetaan YTTP1110/YTTP2110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet ja YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen, jonka jälkeen vasta muut opintojaksot.

Structure

Select all (27–28 cr)