GRNPER Basic Studies in Gerontology (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Gerontologian perusopinnoissa opiskelija perehtyy ihmisen vanhenemiseen terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta huomioiden erityiskysymyksinä ihmisen psyykkisen vanhenemisen, eettiset näkökulmat, ravitsemuksen, liikunnan ja ympäristön merkityksen.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Learning outcomes

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

- määritellä gerontologian alan keskeiset käsitteet

- tarkastella ihmisen vanhenemista yksilöllisenä ja monimuotoisena prosessina

- arvioida eettisten kysymysten merkityksen sekä vanhustyössä että ihmisen vanhenemisen tutkimuksessa

- arvioida ympäristötekijöiden, liikunnan ja ravitsemuksen merkitystä ikääntyvän ihmisen terveyden edistämisessä

- lukea ja soveltaa tutkimuskirjallisuutta

- arvioida tiedon luotettavuutta kriittisesti

- työskennellä verkko-oppimisympäristössä ja kehittää verkko-opiskelutaitoja

Structure

Select all (25 cr)