TGEP1004 Ethics in Elderly Care and Ageing Research (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

- Eettiset kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollossa

- Teknologia ja ikääntyminen

- Ikääntyvä ihminen tieteellisen tutkimuksen kohteena

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- arvioida iäkkäiden ihmisten arkeen liittyviä eettisiä tilanteita ja pohtia eettisiä ratkaisuvaihtoehtoja ja niiden seurauksia

- kuvata ja perustella eettisten kysymysten merkityksen ihmisen vanhenemisen tutkimuksessa

- arvioida kriittisesti tiedon luotettavuutta

Study materials

- Clarkeburn, H. & Mustajoki A. 2007. Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere; Vastapaino. (320 s.)

- Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta. 2011. Etene-julkaisuja 32. (35 s)

- Suomen Lääkäriseura Duodecum ja Suomen Akatemia. 2012. Konsensuslausuma. Kohti parempaa vanhuutta. (21 s)

- Vanhuus ja hoidon etiikka. 2008. Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan raportti. ETENE-julkaisuja 2008:20. (28 s.)

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Verkkokurssi 100%
Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching