TGEP1006 Physical Functioning, Physical Activity and Ageing (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

- Fyysinen toimintakyky

- Biologinen vanheneminen

- Ikääntyvien ihmisten terveysliikunta, liikkumisen suositukset

- Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden vaikutukset ikääntyvän ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- määritellä, mitä fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan

- selittää keskeiset biologiset vanhenemisteoriat

- selittää elinjärjestelmämuutokset ja niiden vaikutukset yksilön vanhenemiseen

- kuvata liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden vaikutukset ikääntyvien ihmisten terveyteen ja yleiseen toimintakykyyn

Study materials

- Teoksesta Heikkinen E, Jyrkämä J, Rantanen T. (toim.) 2016 (tai uudempi). Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim. (106 s.) seuraavat luvut: Portin, P. Vanheneminen biologisena ilmiönä ss.113-124., Majamaa, K. Solun vanheneminen ss. 125-128, Suominen, H. Kehon rakenne ja koostumus ss. 129-134, Suominen, H. Luuston kunto ss.135-138, Sipilä, S, Rantanen, T. & Tiainen, K. Lihasvoima ss. 141-152, Kallinen, M. & Kujala, U. Kestävyys ss. 150-159, Korhonen, M. Nopeus ss. 161-165, Pajala, S., Sihvonen, S. & Era, P. Asennon hallinta ja havaintomotorinen kyvykkyys ss. 168-182, Sorri, M, Huttunen, K. Kuulo ss. 186-195, Hyvärinen L. Näkö ss. 198-209, Huhtaniemi, I. Miehen vanhenemisen erityispiirteet ss. 256-265, Vuento, M., Salmi, T. Naisen reproduktiivisen systeemin vanheneminen ss. 267-277. Hirvensalo, M., Rasinaho, M., Rantanen, T. & Heikkinen, E. Liikunta ss. 474-484.

- Karvonen L, Nikander R, Piirainen A. 2016. Fyysisen aktiivisuuden merkitys elämänkulussa. Liikunta & Tiede 53(1), 88-74.

- Savela, S., Komulainen, P., Sipilä, S. & Strandberg, T. 2015. Ikääntyneiden liikunta - minkälaista ja mihin tarkoitukseen. Duodecim 131(17), 19-25.

- Vireyttä liikkumalla. Viikoittainen liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille. UKK-instituutti, 2019. https://www.ukkinstituutti.fi/liikkumisensuositus/yli-65-vuotiaiden-liikkumisen-suositus

Muuta jakson tentaattorin osoittamaa kirjallisuutta.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä tai verkkokurssi 100 %
Select 1 part

Method 2

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (4 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (4 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching