Sosiaalityö

Tietoja opintojaan jatkaville

Tietoja opintojaan jatkaville, ennen 1.8.2020 opinnot aloittaneilleOh­jeet JYU:n so­si­aa­li­työn o­pin­not en­nen 1.8.2020 aloit­ta­neil­le

Sosiaalityön perusopintojen (25 op) laajuus ja opintojaksot säilyvät entisellään uudessa opetussuunnitelmassa. Opintojaksojen ilmoittautumiskäytännöt ovat kuitenkin muuttuneet. Sosiaalityön opinto-oppaan sivuilta löydät uudet jaksototeutukset ja niiden ilmoittautumislinkit. Huomioithan myös, että Koppaan on voinut palauttaa tehtäviä enää vain syyslukukaudella 2020.

Sosiaalityön aineopintojen opetussuunnitelma muuttui 1.8.2020. Uusi opetussuunnitelma on voimassa kolme lukuvuotta (2020 – 2023). Jos olet aloittanut aineopinnot ennen 1.8.2020, tutustu tämän sivun ohjeisiin.Vanhan opetussuunnitelman (2017-2020) (60 op) siirtymäaika 31.7.2021 asti

Jyväskylän yliopisto on määritellyt opetussuunnitelmakauden 2017-2020 opintokokonaisuuksien siirtymäajaksi yhden vuoden. Avoimen yliopiston opiskelijoilla on aikaa tehdä sosiaalityön aineopinnot valmiiksi vanhan opetussuunnitelman (60 op) mukaisesti 31.7.2021 asti. Opintojaksojen arvosanakorotuksia, jotka on tehty 31.7.2021 jälkeen, ei ole mahdollista huomioida vanhan opetussuunnitelman (60 op) mukaiseen kokonaisuuteen sisältyvinä. Mikäli korotat arvosanoja, niin voit pyytää arvosanakorotusten jälkeen uuden opintokokonaisuuden todistuksen, joka voidaan kirjoittaa vain 40 op opintokokonaisuudesta.

Jos olet tehnyt aineopinnot loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaisesti 31.7.2021 mennessä, voidaan todistus aineopintokokonaisuudesta kirjoittaa 60 op:n laajuisena. Jos suoritat opintosi loppuun 31.7.2021 jälkeen, kirjoitetaan opintokokonaisuuden todistus aina 40 op:n laajuisena.

Siirtymäajasta riippumatta voit jatkaa opintojasi koko opinto-oikeutesi ajan ilman lisämaksuja sisältäen STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op) -opintojakson.Sosiaalityön aineopintojen (60 op) lv. 2017-2020 opetussuunnitelman rakenne:

 • STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus (5 op)
 • STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut (5 op)
 • STOA2002 Lapsi-, perhe- ja nuorisososiaalityön perusteet (5 op)
 • STOA2003 Aikuissosiaalityön perusteet (5 op)
 • STOA2004 Sosiaalioikeus (5 op)
 • STOA2005 Asiakastyön taidot sosiaalityössä (5 op)
 • STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II (10 op)
 • YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op)
 • STOA250 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)
 • STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op)


Sosiaalityön aineopinnot 40 op:n laajuisena

Opetussuunnitelmakauden 2017-2020 vuoden siirtymäajan aikana (31.7.2021 asti) on voinut tehdä aineopinnot loppuun myös uuden opetussuunnitelman, eli 40 op:n opintokokonaisuuden mukaisesti. Maksettuja opintomaksuja ei kuitenkaan tässä tapauksessa hyvitetty.

Opintokokonaisuuden laajuuden muutos ei vaikuta mahdollisuuteesi edetä maisteriopintoihin. Useimpiin maisteriohjelmien hakukohteisiin on tähänkin asti riittänyt 35 op:n laajuiset aineopinnot.Opintojaksot STOA097, STOA2002 ja STOA2006

Mikäli sinulla on suorittamatta:

 • STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut 5 op -> tee uusi opintojakso STOA2008 Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut 5 op
 • STOA2002 Lapsi-, perhe- ja nuorisososiaalityön perusteet 5 op -> tee uusi opintojakso STOA2007 Lapsi- ja perhesosiaalityön perusteet 5 op

Mikäli sinulla on suorittamatta:

 • STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II 10 op -> tee harjoittelu lv. 2020-2021 aikana

Jos olet aloittanut sosiaalityön aineopintojen (60 op) opiskelun opetussuunnitelmakauden 2017-2020 aikana, voit suorittaa STOA2006:n vielä siirtymäajan, eli lukuvuoden 2020-2021 aikana.

STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II (10 op) –opintojakson maksupalautus

Ne opiskelijat, jotka ovat olleet oikeutettuja STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II -jakson maksupalautukseen, ovat voineet hakea maksupalautusta 1.8.-15.9.2021 välisenä aikana. Maksupalautuksen hakuaika on päättynyt 15.9.2021.

STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma

Uudessa opetussuunnitelmassa STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma -opintojakso (10 op) on ylimääräinen erillinen opintojakso, joka ei enää sisälly sosiaalityön aineopintoihin (40 op). Sosiaalityön aineopintojen (60 op) opintokokonaisuuteen ilmoittautuneet voivat tehdä jakson oman henkilökohtaisen opinto-oikeutensa aikana.

Jos olet tehnyt STOA7005 –opintojakson ja myös muut vanhan opetussuunnitelman mukaiset opinnot opetussuunnitelman siirtymäaikana (lv. 2020-2021), opintokokonaisuuden todistus voidaan kirjoittaa 60 op opintokokonaisuudesta. Jos suoritat opintojakson 31.7.2021 jälkeen, jakso jää sosiaalityön aineopintojen (40 op) ulkopuoliseksi ylimääräiseksi opintojaksoksi.

Mikäli sinulla on voimassa oleva opinto-oikeus sosiaalityön aineopintokokonaisuuteen kun aloitat STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma -opintojakson opinnot, mutta opinto-oikeutesi on päättymässä kesken kandijakson, niin STOA7005 -jakson opinto-oikeuttasi voidaan jatkaa maksutta kandityön palautuspäivään saakka.
Ruotsin kielen käytöstä opinnoissa

Jyväskylän yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Muun kielen kuin suomen käyttämisestä opetuskielenä määrätään opetussuunnitelmassa. Mikäli äidinkielesi on ruotsi, voit halutessasi kysyä opintojaksokohtaisesti sosiaalityön oppiaineen opettajilta, voitko kirjoittaa kirjallisen työsi ruotsin kielellä. Vain ko. jakson opettajan/opettajien luvalla voit tehdä kirjallisen tehtäväsi ruotsin kielellä. YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio -opintojakso suoritetaan aina suomen kielellä ja STOA2004 Sosiaalioikeus -opintojakso sekä STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma -opintojakson kandidaatintutkielma kirjoitetaan aina suomen kielellä.