Sosiaalityö

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen 

1. Tutustu sosiaalityön oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin. 

2. Suunnittele opintosi. 

3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan.  

4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa. 

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.


2 Sosiaalityön perusopinnot

2.1 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

JAOPP1000 Orientaatio jatkuvaan oppimiseen (1 op) ja perusopintokokonaisuuden rakenne

Aloita suunnittelemalla opintojasi: pohdi esimerkiksi omia tavoitteitasi ja valmiuksiasi opiskeluun sekä opintojesi etenemistä ja suoritusjärjestystä. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma auttaa sinua näkemään opintosi kokonaisuutena.

Opintojaksolla Orientaatio jatkuvaan oppimiseen pohdit omaa motivaatiotasi, opiskelutaitojasi, opiskeluhaasteitasi ja –mahdollisuuksiasi. Opintojaksolla saat tietoa akateemisesta opiskelusta sekä tutustut opiskelun keskeisiin tietojärjestelmiin ja arvioit niihin liittyvän ohjaustarpeen.

Ohjeet opiskelusuunnitelman tekemiseen: 


2.2 Opintojaksojen suoritustavat perusopinnoissa

Sosiaalityön perusopinnot voit suorittaa etä- ja verkko-opintoina; poikkeuksena on STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I -opintojaksoon sisältyvä 10 työpäivän käytännön harjoittelu.

Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan  Opintotarjontamme-välilehdeltä.


2.3 Opintojen suoritusjärjestys perusopinnoissa

Suositelemme, että opintojen alussa suoritat johdantojakson ja viimeisenä käytännön harjoittelun. Muuten voit vapaasti valita opintojen suoritusjärjestyksen. Opiskelusuunnitelmaa laatiessasi kannattaa huomioda, miten opetusta on tarjolla lukuvuoden aikana ja mikä on opintojaksojen suoritusaika. Voit suunnitella oman opiskeluaikataulusi tarkemmin sen mukaan, miten aikasi riittää opiskelulle ja mikä tuntuu itsestä hyvältä tahdilta. Aloita tehtävien tekeminen ja kurssimateriaaliin tutustuminen kuitenkin jo hyvissä ajoin opinto-oikeutesi aikana, että oppimiselle jää riittävästi aikaa.2.4 Sosiaalityön perusopintojen opetusohjelma lv. 2022-2023

Voit ladata yllä olevan kuluvan lukuvuoden opintojaksokooste omalle koneellesi pdf-tiedostona.

2.5 Sosiaalityön perusopintojen opetusohjelma lv. 2023-2024


Lataa yllä olevan kuluvan lukuvuoden opintojaksokooste omalle koneellesi pdf-tiedostona.

Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.


3 Sosiaalityön aineopinnot lukuvuonna 23-24 vain haun kautta valituille


3.1 Sosiaalityön aineopintojen haku ja valinta lukuvuoden 23-24 opintoihin huhtikuussa 2023

Lukuvuodelle 2023-2024 aineopintojen opiskelijat valittiin keväällä 2023.
Vain kevään -23 haussa valittujen opiskelijoiden on mahdollista opiskella sosiaalityön aineopintoja sekä aineopintojen jaksoja 1.8.2023 alkaen. Seuraava opiskelijavalinta järjestetään syksyllä 2024.

Haun ulkopuoliset jaksot, joita voi jatkossa opiskella ilman hakua ja valintaa
YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op) -opintojaksoa
voivat jatkossa opiskella myös ne opiskelijat, jotka eivät tule valituksi tai eivät hae opiskelemaan sosiaalityön aineopintoja.
Myös STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op) -opintojakso, jota on mahdollista suorittaa ylimääräisenä opintojaksona, on haun ja valinnan ulkopuolinen opintojakso.

3.2 Sosiaalityön aineopintojen opiskelu lukuvuoden 2022–2023 aikana

Lukuvuonna 2022–2023 sosiaalityön aineopintoja (40 op) voi vapaasti opiskella entiseen tapaan ja viedä päätökseen aloitetut aineopinnot kunkin suoritustavan tarjolla olevan paikkamäärän ja opinto-oikeusajan puitteissa. 1.8.2023 alkaen vain kevään -23 haun kautta valittujen opiskelijoiden on mahdollista ilmoittautua aineopintojen jaksoille (poislukien YFIA200).

Huomaathan, että sosiaalityön perusopinnot tulee olla suoritettuna ennen sosiaalityön aineopintoihin siirtymistä.
Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen käytänteisiin sosiaalityön aineopintoihin hakeutumisessa, otathan yhteyttä opintopalveluihimme help.jyu.fi -palvelun kautta. Oppiaineen sisältöihin liittyvissä kysymyksissä opettajamme ovat apunasi.

3.3 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

JAOPP1000 Orientaatio jatkuvaan oppimiseen (1 op) ja aineopintokokonaisuuden rakenne

Aloita suunnittelemalla opintojasi: pohdi esimerkiksi omia tavoitteitasi ja valmiuksiasi opiskeluun sekä opintojesi etenemistä ja suoritusjärjestystä. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma auttaa sinua näkemään opintosi kokonaisuutena.

Opintojaksolla Orientaatio jatkuvaan oppimiseen pohdit omaa motivaatiotasi, opiskelutaitojasi, opiskeluhaasteitasi ja –mahdollisuuksiasi. Opintojaksolla saat tietoa akateemisesta opiskelusta sekä tutustut opiskelun keskeisiin tietojärjestelmiin ja arvioit niihin liittyvän ohjaustarpeen.

Aineopintokokonaisuus koostuu sosiaalityön asiantuntijuuteen ja ammatillisiin käytäntöihin, sosiaalityön toimintaympäristöön ja tutkielmaopintoihin liittyvistä sisällöistä. Alla olevassa aineopintokokonaisuuden kuviossa kuvataan tarkemmin opintojaksoja ja niiden suoritustapoja.

Ohjeet opiskelusuunnitelman tekemiseen: 


3.4 Opintojaksojen suoritustavat  aineopinnoissa

Sosiaalityön aineopinnot voit suorittaa pääosin etä- ja verkko-opintoina. Kahteen opintojaksoon sisältyy lähiopetusta, jota järjestetään lukuvuoden aikana Helsingissä, Kokkolassa ja Jyväskylässä.

Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydätOpintotarjontamme-välilehdeltä.


3.5 Opintojen suoritusjärjestys aineopinnoissa

Voit tehdä sosiaalityön aineopintoja valitsemassasi järjestyksessä ottaen huomioon opintojaksolle mahdollisesti asetetut edeltävät opinnot.

  • STOA250 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op) edeltävinä opintoina on YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op).
  • Opintojakso STOA7005 Kandidaattiseminaari- ja kandidaatintutkielma (10 op) on mahdollista tehdä ylimääräisenä opintojaksona. Opintojakson suoritusajankohta on aineopintojen loppuvaiheessa (aineopintoja suoritettu vähintään 30 op) ja sen edeltävinä opintoina ovat opintojaksot YFIA200 ja STOA250.

3.6 Sosiaalityön aineopintojen opetusohjelma lv. 2023-2024 haun kautta opinto-oikeuden saaneille

Voit ladata yllä oleva opintojaksokooste omalle koneellesi pdf-tiedostona.

Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.

4. Ruotsin kielen käytöstä opinnoissa


Jyväskylän yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Muun kielen kuin suomen käyttämisestä opetuskielenä määrätään opetussuunnitelmassa. Mikäli äidinkielesi on ruotsi, voit halutessasi kysyä opintojaksokohtaisesti sosiaalityön oppiaineen opettajilta, voitko kirjoittaa kirjallisen työsi ruotsin kielellä. Vain ko. jakson opettajan/opettajien luvalla voit tehdä kirjallisen tehtäväsi ruotsin kielellä. YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio -opintojakso suoritetaan aina suomen kielellä ja STOA2004 Sosiaalioikeus -opintojakso sekä STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma -opintojakson kandidaatintutkielma kirjoitetaan aina suomen kielellä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä JYU avoimen yliopiston sosiaalityön opinnoista

Ilmoittautumiseen, opintomaksuihin, opinto-oikeuteen, todistuksiin yms. liittyvissä asioissa katso ohjeet sivulta www.avoin.jyu.fi/fi/opiskelu tai ota yhteyttä opintopalveluihimme osoitteessa help.jyu.fi. Jos kysymyksesi liittyy opintojen sisältöön tai opetukseen, ota yhteyttä opintojakson opettajaan tai oppiaineen koulutuspäällikköön.

Ennen yhteydenottoa suosittelemme tutustumaan oppiaineen usein kysyttyihin kysymyksiin tästä linkistä. Sivulta saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten saan sosiaalityöntekijän kelpoisuuden?
  • Miten voin opiskella tutkintotavoitteisesti?
  • Jos aion hakea maisteriohjelmaan, tuleeko minun tehdä kandidaatintutkielma?
  • Voinko hyväksilukea aiemmin suorittamiani opintoja? Miten?