Sosiaalityö

Ajankohtaista

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa sosiaalityön aineopintoihin haku ja valinta

Sosiaalityön aineopintoja (40 op) sekä aineopintojen yksittäisiä jaksoja voivat opiskella 1.8.2023 alkaen vain kevään 2023 haussa valitut opiskelijat.

Lukuvuodelle 2023-2024 aineopintojen opiskelijat on valittu. Haku päättyi huhtikuussa.

Seuraavan kerran aineopintoihin valitaan opiskelijoita syksyllä 2024.

Vapaasti opiskeltavat jaksot
Seuraavaa aineopintojen (40 op) opintojaksoa voivat jatkossa opiskella myös ne opiskelijat, jotka eivät tule valituksi tai eivät hae opiskelemaan sosiaalityön aineopintoja:
YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op).

Lisäksi STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op) -opintojakso, jota on mahdollista suorittaa ylimääräisenä opintojaksona, on haun ja valinnan ulkopuolinen opintojakso.

Sosiaalityön aineopintojen opiskelu lukuvuoden 2022–2023 aikana

Lukuvuonna 2022–2023 sosiaalityön aineopintoja (40 op) voi vapaasti opiskella entiseen tapaan ja viedä päätökseen aloitetut aineopinnot kunkin suoritustavan tarjolla olevan paikkamäärän ja opinto-oikeusajan puitteissa. Huomaathan, että sosiaalityön perusopinnot tulee olla suoritettuna ennen sosiaalityön aineopintoihin siirtymistä.

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen käytänteisiin sosiaalityön aineopintoihin hakeutumisessa, otathan yhteyttä opintopalveluihimme help.jyu.fi -palvelun kautta. Oppiaineen sisältöihin liittyvissä kysymyksissä opettajamme ovat apunasi.


JYU:n opetussuunnitelmat uudistuivat 1.8.2020

Myös sosiaalityön aineopintojen opetussuunnitelma uudistui hiukan. Uusi opetussuunnitelma on voimassa neljä seuraavaa lukuvuotta (2020 – 2024). Uuden opetussuunnitelman voimaan tulon jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat opiskelevat sen mukaiset opinnot. Opintonsa ennen 1.8.2020 aloittaneille opiskelijoille on laadittu ohjeet uuden opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin siirtymiseen.

Ruotsin kielen käytöstä opinnoissa

Jyväskylän yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Muun kielen kuin suomen käyttämisestä opetuskielenä määrätään opetussuunnitelmassa. Mikäli äidinkielesi on ruotsi, voit halutessasi kysyä opintojaksokohtaisesti sosiaalityön oppiaineen opettajilta, voitko kirjoittaa kirjallisen työsi ruotsin kielellä. Vain ko. jakson opettajan/opettajien luvalla voit tehdä kirjallisen tehtäväsi ruotsin kielellä. STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma -opintojakson kandidaatintutkielma kirjoitetaan aina suomen kielellä.