Sosiaalityö

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy hallinnollisista asioista ja opintojen suunnittelusta koulutuspäälliköltä:
Sari Lehto

Kysy opintosisällöistä, suoritustavoista ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta yliopistonopettajalta:
Maarit Engman, perusopinnot
Sirpa Tapola-Tuohikumpu, Minna Strömberg-Jakka, aineopinnot

Miten opiskelen tutkintotavoitteisesti? Maisteriopinnot tai avoimen yliopiston väylä?
Katso lisätietoja tutkintotavoitteisesta opiskelusta täältä.