Sosiaalityö

Aiempien opintojen hyväksilukeminen

Aiempien opintojen hyväksilukeminen


Voit saada hyväksilukuja opintoihimme, jos:

  • olet suorittanut sosionomi (AMK) -tutkinnon
  • olet tehnyt perusopinnot sosiaalityön lähitieteistä (esim. sosiologia tai yhteiskuntapolitiikka)
  • sinulla on yhteiskuntatieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto ja olet viimeisen viiden vuoden aikana toiminut vähintään puolivuotta sosiaalityöntekijän kelpoisuutta edellyttävissä tehtävissä
  • sinulla on lähitieteistä vähintään aineopintotasoisia menetelmäopintoja, joiden suorittamisesta ei ole kulunut yli kymmentä vuotta
  • sinulla on sisällöllisesti vastaavia opintoja tehtynä aiemmissa opinnoissasi

Täältä löydät lisätietoja hyväksiluvuista ja niiden hakemisesta.