STKKOKB Finnish as a second language in education, thematic module B (15–35 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies, Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

∙ hahmottaa suomen kieltä opittavana kielenä ja oppimisen välineenä eri kielitaustoista tulevien ja eri-ikäisten oppijoiden näkökulmasta

∙ tuntee kielitaidon arvioinnin lähtökohtia ja tapoja sekä osaa soveltaa niitä omassa opetustyössään

∙ ymmärtää suomen kielen ja kirjallisuuden merkityksen osallisuutta vahvistavana ja identiteettiä muovaavana voimavarana

∙ osaa arvioida ja kehittää työtään suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetuksen ajantasaiset kehitysnäkymät huomioiden.

∙ ymmärtää kielitietoisen koulutuksen periaatteet ja tavoitteet eri toimijoiden ja koulutusasteiden näkökulmasta sekä osaa soveltaa niitä omassa työssään

Learning outcomes

∙ hahmottaa suomen kieltä opittavana kielenä ja oppimisen välineenä eri kielitaustoista tulevien ja eri-ikäisten oppijoiden näkökulmasta

∙ tuntee kielitaidon arvioinnin lähtökohtia ja tapoja sekä osaa soveltaa niitä omassa opetustyössään

∙ ymmärtää suomen kielen ja kirjallisuuden merkityksen osallisuutta vahvistavana ja identiteettiä muovaavana voimavarana

∙ osaa arvioida ja kehittää työtään suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetuksen ajantasaiset kehitysnäkymät huomioiden.

∙ ymmärtää kielitietoisen koulutuksen periaatteet ja tavoitteet eri toimijoiden ja koulutusasteiden näkökulmasta sekä osaa soveltaa niitä omassa työssään

Additional information

Moduuli sopii kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita suomi toisena kielenä -oppimisen, -opetuksen ja -arvioinnin kysymyksistä sekä kielitietoisesta koulutuksesta eri koulutusasteilla. Lisäksi moduuli sopii niille, jotka haluavat syventää osaamista seuraavista valinnaisista teemoista: suomi opetettavana kielenä, työelämän kielikysymykset sekä kirjallisuuden pedagogiikka S2-näkökulmasta.

Moduuli sopii sellaisille osallistujille, jotka ovat aikaisempina pohjaopintoina jo opiskelleet suomen kielen perusopinnot tai suomi toisena ja vieraana kielenä –-perusopinnot.

Structure

Select 3–7 pcs. (15–35 cr)