STKKOKB Finnish as a second language in education, thematic module B (15–35 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies, Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Moduuli B tarjoaa syventäviä näkökulmia S2-pedagogiikkaan. Opintojaksoilla perehdytään suomen kieleen oppimisen ja opetuksen kohteena ja kielitaidon arvioinnin ja kielitietoisen opetuksen kysymyksiin. Kielenoppimista lähestytään myös työelämän kielitaidon ja kirjallisuuden pedagogiikan suunnista. 

Learning outcomes

  • hahmottaa suomen kieltä opittavana kielenä ja oppimisen välineenä eri kielitaustoista tulevien ja eri-ikäisten oppijoiden näkökulmasta
  • tuntee kielitaidon arvioinnin lähtökohtia ja tapoja sekä osaa soveltaa niitä omassa opetustyössään
  • ymmärtää suomen kielen ja kirjallisuuden merkityksen osallisuutta vahvistavana ja identiteettiä muovaavana voimavarana
  • osaa arvioida ja kehittää työtään suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetuksen ajantasaiset kehitysnäkymät huomioiden.
  • ymmärtää kielitietoisen koulutuksen periaatteet ja tavoitteet eri toimijoiden ja koulutusasteiden näkökulmasta sekä osaa soveltaa niitä omassa työssään

Additional information

Moduuli sopii sellaisille osallistujille, jotka ovat jo opiskelleet suomen kielen perusopinnot tai suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.

Moduuli sopii niille, jotka haluavat syventää osaamistaan esimerkiksi seuraavista teemoista: suomi opittavana kielenä, työelämän kielikysymykset sekä kirjallisuuden pedagogiikka S2-näkökulmasta. Kohderyhmää ovat perusopetuksen ja lukion aineenopettajat sekä aikuiskoulutuksen S2-opettajat.

Structure

Select 3–7 pcs. (15–35 cr)