STKE111 Finnish as a Target Language (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tarkastellaan suomen kielen rakennetta ja käyttöä toisen kielen oppimisen näkökulmasta. Jaksolla pohditaan erilaisten oppijoiden kielenoppimisen tarpeita ja kulkua sekä sitä, millä tavalla opetus parhaiten tukee ja jäsentää oppimisprosessia.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää suomen kielen luonteen oppimisen kohteena
  • osaa tarkastella suomen kielen rakennetta ja käyttöä toisen kielen oppimisen näkökulmasta soveltuvien kuvausmallien valossa
  • tuntee suomen kielen oppimisen yksilöllisiä tarpeita ja kulkua
  • osaa havainnoida oppimisprosessia ja tehdä tämän pohjalta tarkoituksenmukaisia ja oppimista tukevia pedagogisia valintoja.

Additional information

Tämä opintojakso on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Description of prerequisites

Suomen kielen tai S2-perusopinnot tai perusopintoja vastaavat tiedot.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
reaaliaikainen lähiopetus hyv./hyl. 0 op, oppimistehtävä 5 op (100 %)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (0 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching