SKIS408 Language in Working Life (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Työelämän kielikysymyksiä lähestytään tutkimusperusteisesti. Alan tutkimustuloksia tarkastellaan eri ammattialojen kielenkäyttötarpeiden ja -käytänteiden kannalta. Työelämää koskevia kielipoliittisia ratkaisuja, tiedon ja asiantuntijuuden kielellistä rakentumista ja monikielistyvien työyhteisöjen toimintaa käsitellään eri näkökulmista.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetukseen liittyvät opimistehtävät. Kontaktiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus (50 %). Itsenäisessä suoritustavassa e-tentti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tiedostaa kielen ja kielipolitiikan merkityksen työelämässä
  • tunnistaa alakohtaisen kielenkäytön ja vuorovaikutuksen ominaispiirteitä
  • osaa havainnoida ja jäsentää työelämän multimediaalisia ja monikielisiä käytänteitä
  • tuntee alan tutkimusta ja kehittämistoimintaa
  • osaa eritellä työelämän kielenkäyttötarpeita ja -käytänteitä sekä arjen että teorioiden tasolla
  • tuntee tapoja välittää ja soveltaa asiantuntemustaan työyhteisöissä ja koulutuksessa.

Recommended prerequisites

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
E-tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja oppimistehtävät.

No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
e-tentti
Language:
Finnish
Study methods:

e-tentti

Teaching