KIRS1205 Advanced Pedagogy of Literature (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla syvennetään tietoja ja taitoja kirjallisuudenopetuksesta eri koulutusasteilla. Jakson sisältönä on kirjallisuuden kouluopetuksen toteutusta, kehittämistä ja arviointia tukevaa opetusta ja opetusmateriaalia. Jaksolla on mahdollisuus erikoistua suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetuksen kirjallisuuspedagogiikkaan.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • pystyy toteuttamaan ja kehittämään peruskoulun, lukion, toisen asteen koulutuksen kirjallisuuden opetusta yhteydessä pääaineopintotasoiseen kirjallisuustieteelliseen osaamiseen

  • suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetukseen erikoistuvat opiskelijat pystyvät soveltamaan syventävää osaamistaan suomea ei-äidinkielenään puhuvien kirjallisuuden opetukseen.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Portfoliosuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Tenttikirjallisuudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching