STKE112 Features of Finnish for Teaching (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tarkastellaan suomen kielen ilmiöitä toisen kielen oppimisen ja opettamisen eri näkökulmista. Jaksolla analysoidaan ja laaditaan erilaisiin tarkoituksiin ja erilaisille oppijoille soveltuvia oppimateriaaleja. Kielenoppimista lähestytään kielitietoisesta, käyttöpohjaisesta ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää suomen kielen ilmiöitä toisen kielen oppimisen ja opettamisen kannalta
  • osaa tarkastella kielenoppimista erilaisissa monimuotoisissa ja monikielisissä oppimisympäristöissä niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin
  • osaa analysoida oppimistehtäviä eri näkökulmista
  • osaa laatia kielenoppimista tukevia oppimateriaaleja ja arvioida niiden soveltuvuutta erilaisiin oppimistilanteisiin ja erilaisille oppijoille
  • pystyy soveltamaan monikielitietoista, käyttöpohjaista ja sosiokulttuurista näkökulmaa opetustyössään.

Additional information

Tämä opintojakso on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
reaaliaikainen lähiopetus hyv./hyl. 0 op, oppimistehtävä 5 op (100 %)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (0 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching