STKE129 Language Awareness in Education (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla perehdytään monikielisyyden ja kielitietoisuuden eri näkökulmiin. Jaksolla tarkastellaan äidinkiel(t)en ja kielellisen identiteetin sekä kielitietoisuuden merkitystä oppimisessa sekä pohditaan, miten näitä voidaan tukea kielitietoisella pedagogiikalla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielitietoisen koulutuksen periaatteet ja tavoitteet eri toimijoiden ja koulutusasteiden näkökulmasta
  • tuntee kielitietoisuutta käsittelevän tutkimuksen eri suuntauksia
  • tiedostaa äidinkielten ja kielellisen identiteetin merkityksen oppimisessa
  • osaa hyödyntää joustavaa monikielisyyttä ja opetusryhmän kielivarantoa opetuksessa sekä tukea kielitietoisuuden ja toiminnallisen monikielisyyden kehittymistä
  • osaa soveltaa ja kehittää kielitietoisia käytänteitä työympäristössään
  • tuntee maahanmuuttajien kieleen ja koulutukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet Suomessa
  • osaa soveltaa kurssilla ja kirjallisuudesta saamaansa tietoa erilaisiin kielikoulutuksen tehtäviin kuten pedagogiseen kehittämistyöhön.

Additional information

Tämä opintojakso on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
verkkokurssi 5 op (100 %)
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
oppimistehtävä 5 op (100 %)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching