Bachelor's Degree Programme for Multidisciplinary Language Experts

Degree title:
Bachelor of Arts
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kandidaattiohjelmassa opiskellaan asiantuntijaksi kasvamisen valmiuksia kieli-, teksti- ja vuorovaikutusosaamisen alalla.

Learning outcomes

HUK-tutkinnon osaamistavoitteet

- Hallitsee monialaisen kieliasiantuntijan työssä keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön

- Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot

- Tiedostaa työhönsä liittyvän eettisen vastuun ja osaa ohjatusti arvioida eettisiä kysymyksiä kieliasiantuntijatyön eri alueilla

- Arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä kieliasiantuntijan työtehtävissä

- Tuntee kielentutkimuksen keskeiset käsitteet, tutkimusmenetelmät ja periaatteet

- Ymmärtää asiantuntijuutensa monitieteisyyden

- Osaa toimia rakentavasti ryhmän jäsenenä ja on tutustunut projektityöskentelyn periaatteisiin

- Hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti

- Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis jatkuvasti kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan

- Tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen 

Structure

Select all (98+ cr)