RUOP202 Writing and Text Skills (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan eri tekstityyleihin ja tuotetaan omia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia kirjallisia viestintätaitoja, tietoteknisiä taitoja, ryhmätyötaitoja ja palautteen antamisen taitoja.


Suoritustavat

Kontaktiopetus (läsnäolovaatimus 80 %) ja oppimistehtävät.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa tunnistaa eri tyylilajeihin kuuluvia tekstejä
  • osaa käyttää erilaisia apuvälineitä kirjoittamisessa (esim. sanakirjoja, käsikirjoja ja internetiä) 
  • hallitsee hyvin peruskieliopin, sanaston ja tekstin jäsennyksen
  • osaa referoida toisten kirjoittamia tekstejä, antaa palautetta ja käyttää eri argumentointitapoja ja perusteluja kirjoittaessaan
  • osaa soveltaa oppimaansa kirjoittaessaan erityyppisiä tekstejä.

Additional information

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi, joka perustuu osaamistavoitteisiin sekä oppimistehtävät. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.


Suositus ajoituksesta

1. vuosi.

Study materials

Kurssilla jaettava materiaali 

Literature

  • U. Fiilin & K. Hakala. (2011). Fullträff igen, Ruotsin kielioppi aikuisille.
  • C. Garlén & G. Sundberg. (2008). Handbok i svenska som andraspråk.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus (läsnäolovaatimus 80 %) ja oppimistehtävät.
Evaluation criteria:
Jatkuva arviointi, joka perustuu osaamistavoitteisiin sekä oppimistehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Jatkuva arviointi, joka perustuu osaamistavoitteisiin.
Language:
Swedish
Study materials:

Kurssilla jaettava materiaali.

Literature:
  • U. Fiilin & K. Hakala. (2011). Fullträff igen, Ruotsin kielioppi aikuisille.
  • C. Garlén & G. Sundberg. (2008). Handbok i svenska som andraspråk. Språkrådet. (2017). Svenska skrivregler.

Teaching