RUOS2219 Norwegian Language and Culture (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Norwegian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Norjan kielen ja kulttuurin osaajilla on jatkuvaa kysyntää työelämässä ja pohjoismaisessa yhteistyössä. Ruotsin kielen opettajien ja ammattilaisten on hyvä hallita norjan kielen ja norjalaisen kulttuurin perusteet ja näin syventää valmiuksiaan toimia esimerkiksi pohjoismaisissa yhteyksissä. Kurssilla opiskelija perehtyy norjan kielen pääpiirteisiin ja norjalaisen kulttuurin ilmiöihin sekä kehittää kirjoitetun ja puhutun norjan ymmärrystään.


Suoritustavat

Kontaktiopetus, harjoitukset ja kirjallinen tentti.

Kurssi järjestetään yleensä intensiiviopetuksena. Kurssin vaihtoehtoinen suoritustapa on norjan kielen kesäkurssi Norjassa (esim. https://nordkurs.org).

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa norjan ja ruotsin eroja ja yhtäläisyyksiä,
  • tunnistaa norjan kirjakielten (bokmål ja nynorsk) tärkeimmät erot ja kehityksen pääpiirteet,
  • tuntee Norjan kirjallisuutta ja yhteiskuntaa sekä
  • ymmärtää paremmin kirjoitettua ja puhuttua norjaa.

Additional information

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien oppimistehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.


Vaihtoehtoinen suoritustapa arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.


Suositus ajoituksesta

3.-5. vuosi

Study materials

Opettajan ohjeiden mukaan

Literature

  • Opettajan ohjeiden mukaan

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, harjoitukset ja kirjallinen tentti. Kurssi järjestetään yleensä intensiiviopetuksena.
Evaluation criteria:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien oppimistehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien oppimistehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.
Language:
Norwegian
Study methods:

Kontaktiopetus, harjoitukset ja kirjallinen tentti. Kurssi järjestetään yleensä intensiiviopetuksena.

Study materials:

Opettajan ohjeiden mukaan

Literature:
  • Opettajan ohjeiden mukaan

Teaching