TTIPERERI Basic Studies in Health Sciences as Optional Studies (26 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

-

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija...
  • tuntee pääpiirteissään kehon rakenteen ja toiminnan sekä niissä tapahtuvat vanhenemismuutokset ja liikunnan fysiologiset vaikutukset
  • osaa selittää liikunnan vaikutuksia terveyteen eri ikäkausina ja eri olosuhteissa
  • osaa kuvata ja käyttää terveyden, terveyden edistämisen, toimintakyvyn, ikääntymisen ja kuntoutuksen peruskäsitteitä
  • osaa määritellä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä kuntoutuksen periaatteita
  • osaa kuvata kansanterveyden tilaa ja selittää eri väestöryhmien välisiä terveyseroja
  • osaa tarkastella monipuolisesti terveyskäyttäytymiseen vaikuttavia yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason tekijöitä
  • osaa kuvata yleisimpiä kansantauteja ja liikunnan merkitystä niiden ehkäisyssä ja hoidossa
  • osaa kuvata väestön ikääntymisen yhteiskunnallisia vaikutuksia

Structure

Select all (26–29 cr)