TTIP1004 Biologinen ja fysiologinen vanheneminen (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Biologiset vanhenemisteoriat

Solun vanhenemismuutokset

Elinjärjestelmien vanhenemismuutokset
Vanhenevan ihmisen terveyteen liittyviä erityiskysymyksiä

Harjoittelun vaikutus fysiologisiin ja biologisiin ikääntymismuutoksiin

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata vanhenemisen keskeiset biologiset ilmiöt solutasolla

  • osaa kuvata keskeiset biologiset vanhenemisteoriat

  • osaa nimetä elinjärjestelmien vanhenemismuutokset ja tietää niiden vaikutukset yksilön terveyteen ja toiminta- ja suorituskykyyn

  • osaa kuvata vanhenevan ihmisen terveyteen liittyviä erityiskysymyksiä ja tietää alan keskeiset käsitteet

  • osaa selittää liikunnan ja muun harjoittelun vaikutukset vanhenemisen kannalta keskeisiin elinjärjestelmiin

Literature

  • Tentittävä kirjallisuus (Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa):
  • Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. (toim.) 2013. Gerontologia. 3. painos. Helsinki: Duodecim. (ss. 113-275, osa III: Yksilön vanheneminen) (162 s.)

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen luennoille (20h), itsenäinen opiskelu, luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen.
Evaluation criteria:
Tentti 100% (kirja 50% ja luennot 50%)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching