LTKY1003 Basics of Communication in Sport and Health Sciences (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Liikuntaan ja terveyteen liittyvän viestinnän perusteet

Tiedeviestintä ja mediavälitteinen vaikuttaminen

Tiedottaminen ja tiedotteen laatiminen

Liikunta- ja terveysneuvonta yksilölle ja ryhmille

Sosiaalinen media viestinnässä


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa liikuntaan ja terveyteen liittyvän viestinnän laaja-alaisuuden

  • osaa erotella tiedeviestinnän tyypit ja soveltamismahdollisuudet käytännössä

  • osaa laatia tutkittuun tietoon perustuvan tekstin

Additional information

Liikuntatieteellinen tiedekunta: kevätlukukausi

LPE: Kurssin kirjataan koko laajuudeltaan (2 op) liikuntapedagogiikan pääaineopiskelijoille integroituihin opettajan pedagogisiin opintoihin.

Study materials

Sopimuksen mukaan kirjallista työtä tukevaa kirjallisuutta.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja päätösseminaariin, 18 tuntia. Luentopäiväkirja. Kirjallinen työ, jossa on hyödynnettävä työtä tukevaa kirjallisuutta. Itseopiskelu.
Evaluation criteria:
Kirjallinen työ ja luentopäiväkirja suoritettava hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Osallistuminen luennoille ja päätösseminaariin (18 tuntia) ja luentopäiväkirjan kirjoittaminen hyväksytysti.

Teaching

x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching