LBIP010 Basics of Physiology (2–4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Kurssilla perehdytään ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteisiin ja toimintaan lepotilassa.

Description

Energia-aineenvaihdunta

Veri ja verenkiertoelimistö, elimistön nesteet

Autonominen hermosto

Elimistön puolustusjärjestelmä

Hengityselimistö

Ruuansulatuselimistö ja virtsaneritys

Elimistön nestetilat- ja nestetasapaino

Happo-emästasapaino

Lämmönsäätely

Hormonieritys

Luentosalidemonstraatiot: EKG, Spirometria ja perusaineenvaihdunta

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija osaa kuvailla

- keskeisiltä osiltaan energiantuoton toimintamekanismit

- verenkiertoelimistön ja veren rakenteen, toimintamekanismit ja päätehtävät
- autonomisen hermoston rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät
- immunologisen järjestelmän rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät

- hengityselimistön rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät
- munuaisten rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät
- ruuansulatuselimistön rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät
- endokriinisen järjestelmän rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät

Additional information

Liikuntatieteellinen tiedekunta. 1. syyslukukausi

Liikuntabiologian opinnoissa opintojakson laajuus on aina 4 op. Terveystiedon ja terveystieteiden perusopintojen sivuaineopiskelijat (muista tiedekunnista)  suorittavat vain kirjatentin (2 op). 

Literature

  • Juhani Leppäluoto, Hannu Rintamäki, Olli Vakkuri, Heidi Vierimaa, Timo Lauri 2019. Anatomia ja fysiologia - Rakenteesta toimintaan. 9., uudistettu painos. Sanoma Pro, Helsinki (440 s.); ISBN: 978-952-63-5311-1

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Liikuntabiologian opiskelijat valitsevat suoritustavan 1 (4 op). Suoritustavat: Luennot 14 tuntia, luentosalidemonstraatiot 6 tuntia. Luentojen ja luentosalidemonstraatioiden suorittaminen ja tenttiminen yhdessä kirjallisuuden kanssa.
Evaluation criteria:
Luentosalidemonstraatiot suoritettava hyväksytysti. Tentti 100%.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Terveystiedon ja terveystieteiden perusopintojen sivuaineopiskelijat (muista tiedekunnista) valitsevat suoritustavan 2 (kirjatentti 2 op).
Select all marked parts

Method 3

Description:
Syksystä 2021 lähtien liikuntabiologian tutkinto- ja sivuaineopiskelijat valitsevat suoritustavan 3 (4 op). Suoritustavat: Luennot 14 tuntia, luentosalidemonstraatiot 6 tuntia. Luentojen ja luentosalidemonstraatioiden suorittaminen ja tenttiminen yhdessä kirjallisuuden kanssa.
Evaluation criteria:
Luentosalidemonstraatiot suoritettava hyväksytysti. Tentti 100%.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x
x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Literature:
  • Juhani Leppäluoto, Hannu Rintamäki, Olli Vakkuri, Heidi Vierimaa, Timo Lauri 2019. Anatomia ja fysiologia - Rakenteesta toimintaan. 9., uudistettu painos. Sanoma Pro, Helsinki (440 s.); ISBN: 978-952-63-5311-1

Teaching

x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching