Bachelor's Degree Programme in Communication

Degree title:
Bachelor of Arts
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

-

Learning outcomes

Viestinnän kandidaattiohjelman suorittanut humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

  • hallitsee viestinnän ja vuorovaikutuksen keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
  • hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
  • arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä viestinnän työtehtävissä sekä tiedostaa eettisen vastuunsa
  • hallitsee keskeiset viestinnän työtehtävissä tarvittavat yhteistyö-, projektityö- ja vuorovaikutustaidot
  • hallitsee digitaalisissa ympäristöissä tarvittavat tiedot ja taidot
  • osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
  • tunnistaa oman osaamisensa viestinnän ja vuorovaikutuksen alalla ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
  • tuntee viestintäalan työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen. 

Structure

Select all (92+ cr)