VISA1011 Dynamics of Interpersonal Relationships (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Perehdytään vuorovaikutussuhteisiin, relationaaliseen viestintään ja interpersonaalisen viestinnän ilmiöihin sekä opitaan analysoimaan niitä.

Suoritustavat

Luennot, analyysitehtävät ja tentti

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja tehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija

  • ymmärtää interpersonaalisen viestinnän ilmiöitä kasvokkaisessa ja teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa
  • ymmärtää, miten vuorovaikutussuhteet syntyvät ja kehittyvät
  • ymmärtää oman vastuunsa vuorovaikutussuhteiden osapuolena
  • osaa analysoida interpersonaalista viestintää eri näkökulmista.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

Description of prerequisites

VISA1010

Compulsory prerequisites

Literature

  • Guerrero, Andersen & Afifi 2011. Close encounters (4. tai uudempi painos)
  • Wood, Interpersonal communication: Everyday encounters (8. tai uudempi painos)

Completion methods

Method 1

Description:
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja tehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja analyysitehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, analyysitehtävät ja tentti.

Teaching