VISA1013 Essentials of Communication Theory (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Perehdytään vuorovaikutuskäyttäytymisen, interpersonaalisen viestinnän sekä ryhmä- ja organisaatioviestinnän teoriaperustaan.

Suoritustavat

Lukupiirityöskentely ja tentti tai kirjatentti

Arviointiperusteet

Osallistuminen lukupiirin yhteisiin tapaamisiin sekä lukupiiriin liittyvien tehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Vaihtoehtoisesti kirjatentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija

  • tuntee keskeiset vuorovaikutuskäyttäytymistä, interpersonaalista viestintää sekä ryhmä- ja organisaatioviestintää selittävät teoriat ja niiden keskeiset käsitteet ja perusolettamukset
  • osaa jäsentää vuorovaikutuksen teoriakenttää ja vertailla teorioita
  • sisäistää vuorovaikutuksen näkökulman ihmisen toiminnan tarkasteluun.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 2. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)

Description of prerequisites

Kandidaattivaiheen opiskelijoille: Viestinnän ja journalistiikan/viestinnän ja median perusopinnot, VISA1010, VISA1011 ja VISA1012

Literature

  • Braithwaite & Schrodt (toim.) 2015. Engaging theories in interpersonal communication
  • Griffin, Ledbetter & Sparks 2014. A first look at communication theory (9. painos)

Completion methods

Method 1

Description:
Suositus ajoituksesta: 2. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)
Evaluation criteria:
Osallistuminen lukupiirin yhteisiin tapaamisiin sekä lukupiiriin liittyvien tehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Suositus ajoituksesta: 2. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)
Evaluation criteria:
Kirjatentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuminen lukupiirin yhteisiin tapaamisiin sekä lukupiiriin liittyvien tehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Vaihtoehtoisesti kirjatentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Language:
Finnish
Study methods:

Lukupiirityöskentely ja tentti.


Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjatentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Language:
Finnish
Study methods:

Kirjatentti

Literature:
  • Braithwaite & Schrodt (toim.) 2015. Engaging theories in interpersonal communication
  • Griffin, Ledbetter & Sparks 2014. A first look at communication theory (9. painos)

Teaching