HYVY001 Brush up your Academic Learning - Skills over Credits (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

 • Itsetuntemuksesta hyvinvointia
 • Tunteiden säätely ja hyvinvointi
 • Vuorovaikutuksen kuorma ja keveys
 • Lukeminen ja kirjoittaminen yliopisto-opiskelun perustaitona 
 • Arki haltuun palanen kerrallaan
 • Realistisella ajankäytöllä stressi hallintaan
 • Hyvinvoinnin riskitekijät

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan
 • opiskelijalla on perusvalmiudet hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä huolehtimiseen
 • opiskelija oppii tunnistamaan ja ymmärtämään haasteellisia tilanteita ennalta sekä ratkaisemaan mahdollisia ongelmia
 • opiskelijalla on keinoja vahvistaa itsetuntemustaan ja soveltaa itsetutkiskelua sekä hyvinvoinnissa että opiskelussa
 • opiskelija ymmärtää työn ja levon merkityksen opiskelukyvylle
 • opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa elämäntapaansa hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn kannalta.

Additional information

Luento-opetus 14t

Kirjalliset tehtävät (2 tehtävää + alku- ja lopputehtävä)

Study materials

 • Luentodiat
 • Luentoihin liittyvä oheismateriaali
 • Tehtäviin liittyvä oheismateriaali

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssin suorittaminen hyväksytyksi edellyttää luento-opetukseen (14t) ja ryhmätyöskentelyyn osallistumista, kahden kirjallisen tehtävän tekemistä ja kahden luentoihin sidotun tehtävän tekemistä. Kurssi arvioidaan hylätyksi, jos kaikkia kirjallisia tehtäviä ei ole tehty hyväksytysti, tai jos luento-opetukseen ei ole osallistuttu TAI poissaoloa ei ole korvattu korvaavalla tehtävällä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Kurssin suorittaminen hyväksytyksi edellyttää luento-opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn osallistumista, kahden kirjallisen tehtävän tekemistä ja kahden luentoihin sidotun tehtävän tekemistä.
Language:
Finnish

Teaching