VISA1015 Project Studies in Working Life Communication (8 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Perehdytään projektityöskentelyyn ja sovelletaan viestinnän osaamista työelämän viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämisessä. 

Suoritustavat

Luennot sekä pienryhmässä tehtävä projektityö ja sen raportointi.

Arviointiperusteet

Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja projektityön suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija

  • osaa markkinoida viestinnän osaamista
  • tuntee viestintäyrittäjyyden lähtökohtia ja toimintamuotoja
  • osaa toimia vastuullisesti projektiryhmän jäsenenä ja yhteistyökumppanin kanssa
  • osaa tehdä projektisuunnitelman ja toteuttaa projektin ryhmätyönä sekä esitellä projektin tulokset
  • hallitsee ajankäyttöä ja muita projektityön resursseja sekä osaa arvioida omaa ja muiden työskentelyä ja työn tuloksia.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 3. vuosi

Description of prerequisites

VISA1010, VISA1011, VISA1012 ja VISA1013

Completion methods

Method 1

Description:
Suositus ajoituksesta: 3. vuosi
Evaluation criteria:
Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja projektityön suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (8 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja projektityön suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot sekä pienryhmässä tehtävä projektityö ja sen raportointi.

Teaching