VISA1012 Communication in Small Groups and Teams (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Perehdytään ryhmien ja tiimien vuorovaikutuksen lähtökohtiin, johtajuuteen ryhmissä ja tiimeissä sekä vuorovaikutuksen analysointimenetelmiin ja opitaan analysoimaan ryhmän vuorovaikutusta.

Suoritustavat

Luennot, ryhmätyöskentely ja analyysitehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin, ryhmätyöskentely ja analyysitehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija

  • ymmärtää ryhmän vuorovaikutuksen keskeiset käsitteet, ominaispiirteet ja lähtökohdat
  • ymmärtää ryhmäviestinnän ja sen johtamisen merkityksen yhteisöissä ja organisaatioissa
  • ymmärtää teknologiavälitteisten ryhmien ja tiimien erityispiirteitä
  • tuntee ryhmän vuorovaikutuksen analysointimenetelmiä ja osaa analysoida ryhmän vuorovaikutusta
  • ­osaa työskennellä vastuullisesti työryhmän jäsenenä.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

Description of prerequisites

VISA1010

Compulsory prerequisites

Literature

  • Hirokawa, Cathcart, Samovar & Henman (toim.), Small group communication (8. painos);
  • Keyton, Communicating in groups (3. tai uudempi painos)
  • Spangle & Isenhart, Negotiation. Communication for diverse settings (e-kirja)

Completion methods

Method 1

Description:
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin, ryhmätyöskentely ja analyysitehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin, ryhmätyöskentely ja analyysitehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, ryhmätyöskentely ja analyysitehtävät.

Teaching