SAXSYVERI Advanced Studies in German Language and Culture as Optional Studies (60 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa kommunikoida joustavasti ja tehokkaasti saksaksi vaativissa, akateemisissa ja työelämään liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
- osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja raportoida saksankielisen tieteellisen tutkimuksen
- on perehtynyt syvemmin johonkin kielentutkimuksen osa-alueeseen ja osaa soveltaa oppimaansa uuden tiedon tuottamisessa ja/tai autenttisen kieliaineksen analyysissä
- tuntee hyvin oman alansa käsitteistön, teoriat ja metodit ja osaa hyödyntää niitä omassa tutkimuksessaan ja soveltaa niitä työelämän tarpeisiin
- osaa ja on motivoitunut toimimaan työelämässä oman alansa kehittäjänä.

Structure

Select 60 cr / 70 cr