KOPS1007 Issues in Language Learning and Teaching: Project work (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Projektityöskentelyn temaattinen sisältö määräytyy hankkeen kokonaistavoitteiden mukaisesti. Työskentelyssä hankitaan ohjatusti ja vastuuopettajan tarkemman ohjeistuksen mukaisesti projektinhallinnan, tiedonhaun, tiimityön sekä raportoinnin ja tiedotuksen taitoja

Suoritustavat

Hankkeessa työskentely opintojakson alkaessa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Arviointiperusteet

Sovittu raportointi osuudesta hankkeessa (esim. raportti, blogiteksti, artikkeli tai osuus artikkelista).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on perehtynyt tutkimus- tai kehittämishankkeen teoreettiseen tai pedagogiseen taustaan
- hallitsee hankkeen kannalta keskeiset toimintatavat ja menetelmät
- osaa työskennellä tiimissä
- osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida itsenäisesti oman osuutensa hankkeessa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item