YRIPER Basic Studies in Entrepreneurship (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Yrittäjyyden perusopinnot koostuu pakollisesta yrittäjyyden perusteet -opintojaksosta sekä vapaasti valittavista perus- ja aineopintotasoista opintojaksoista. Yrittäjyyden perusteet -opintojakso käsittelee yrittäjyyttä yksilön, organisaation ja yhteiskunnan tasolla tarjoten perustiedot omaehtoisesta, sisäisestä ja ulkoisesta yrittäjyydestä. Vapaasti valittavilla perus- ja aineopintotasoisilla opintojaksoilla syvennytään tarkemmin omaehtoiseen, sisäiseen ja/tai ulkoiseen yrittäjyyteen ja toteutetaan näihin liittyviä käytännön projekteja.

Learning outcomes

Opiskelija tietää keskeiset yrittäjyyden ulottuvuudet ja niihin kytkeytyvät teoretisoinnit. Hän ymmärtää myös yrittäjyyden yhteiskunnallisen roolin ja taloudellisen merkityksen. Opiskelija osaa soveltaa yrittäjyyteen liittyviä työkaluja ja malleja käytäntöön esimerkiksi omien työllistymisvaihtoehtojen suunnittelussa, kehittämisprojektin toteuttamisessa tai oman yritystoiminnan käynnistämisessä ja pyörittämisessä.

Structure

Select all (25 cr)