URAA009 Employability Enhancing Studies (1–6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
University Services
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojakso kokonaislaajuudessaan on mahdollista koostaa suorittamalla eri kursseja, jotka kuuluvat saman opintojakson alaisuuteen. Sisällöt vaihtelevat kulloisenkin kurssitarjonnan mukaan, liittyen esimerkiksi itsensä työllistämiseen ja yrittäjyyteen.

Suoritustavat

Mahdollista suorittaa osallistumalla erilaisiin kurssikokeiluihin tai muihin -toteutuksiin, jotka vaihtelevat lukukausittain.

Lisäksi kurssisuoritus on mahdollista kerryttää osallistumalla erilaisiin yksittäisiin, työelämään tai yrittäjyyteen liittyviin tapahtumiin ja kirjoittamalla niistä oppimispäiväkirja.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luennoilla ja/tai muussa kontaktiopetuksessa sekä kurssiin mahdollisesti liittyvien väli- ja lopputehtävien tekeminen.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
• hahmottaa erilaisia työllistymismahdollisuuksia
• soveltaa aiemmin oppimaansa työelämänäkökulmasta
• tunnistaa ja kuvata omaa osaamistaan ja sen hyödyntämismahdollisuuksia

Additional information

Työelämä- ja yrittäjyysopinnot

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1–6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
No published teaching