YTTP1140 Introduction to Entrepreneurship (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University, Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Yrittäjyys on mahdollisuuksien arviointia ja niiden toteuttamista!

Description

• yrittäjyys yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta
• yrittäjyyden eri käsitteet ja ilmenemismuodot,
• yrittäjyysprosessin vaiheet ja yrittäjänä epäonnistuminen
• erilaiset käsitykset uuden yritystoiminnan käynnistämisprosessista
• yritystoiminnan kasvustrategiat
• sosiaalinen yrittäjyys, eettisyys ja kestävä kehitys yrittäjyydessä
• exit-strategiat

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

• nimetä ja määritellä yrittäjyyden keskeiset ulottuvuudet
• selittää muutokset yrittäjyyden eri sosiaalisissa ja taloudellisissa merkityksissä
• nimetä ja määritellä koko yrittäjyysprosessin vaiheet
• havainnoida eettiset, sosiaaliset ja ympäristölliset näkökulmat yrittäjyydessä
• eritellä ja vertailla uuden yritystoiminnan käynnistämistä koskevia selitysmalleja

Description of prerequisites

Ei esitietovaatimuksia.

Literature

  • Kirjallisuus tarkennetaan kurssin käynnistyessä.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä, tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching