YFIPER Basic Studies in Social Sciences and Philosophy (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

- Yhteiskuntateoria
- Argumentaatio
- Kriittinen ajattelu
- Suomalainen yhteiskunta
- Ajankohtaiset yhteiskunnalliset sisällöt

Learning outcomes

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on yliopistotasoiset alustavat tiedot filosofiasta, yhteiskuntatieteistä, suomalaisen yhteiskunnan rakenteista sekä filosofisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tekemisestä. Perusopintojen jälkeen opiskelijalla on taito käyttää ja arvioida tietoa ja osaamista kriittisesti sekä hänellä on valmiudet jatkaa opintojaan filosofian, politiikan, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan aloilla.

Structure

Select all (25 cr)