YFIP1001 The State of the World. Introduction to Analyzing Social Phenomena (10 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen ajankohtaisten esimerkkien, sekä klassisten ja nykyisten teorioiden avulla.

Description

Opintojakso koostuu YFI:n eri oppiaineiden edustajien yhteiskuntatieteellisiin ja filosofisiin peruskäsitteisiin, teoriaan ja ongelma-alueisiin kohdistuvista luennoista, sekä niihin liittyvistä tieteellisistä teksteistä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva YFI:n eri oppiaineiden näkökulmista yhteiskunnallisten ja ajankohtaisten ilmiöiden sekä filosofisten kysymysten tarkasteluun. Hän hallitsee yhteiskuntatieteellisen teoreettisen ajattelun peruskäsitteistön.

Study materials

Kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen opintojakson aikana.

Completion methods

Method 1

Description:
Luennot, harjoitustehtävät JA oppimispäiväkirja tai tentti.
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt sekä osaavat käyttää niitä erilaisissa oppimistehtävissä tai tentissä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching