YFIP250 Critical Thinking and Scientific Communication (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

- Argumentaation tutkimus ja tieteellinen argumentointi
- Ajattelun vinoumat ja virheet
- Kriittinen ajattelu
- Vaikuttamiskeinot kommunikaatiossa

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa kriittisen ajattelun luonteen, kohteet ja muodot. Hän kykenee tasapainoisesti osallistumaan tieteelliseen keskusteluun, osaa muodostaa ja punnita argumentteja. Opiskelija tunnistaa tavanomaiset argumentaation ja vaikuttamisen muodot, ja hahmottaa kielen merkityksen kommunikaatiossa. Opiskelija myös tunnistaa tavanomaiset ajattelun virheet ja vinoumat. Opiskelijalla on asianmukainen käsitys tieteellisestä ajattelusta tutkimusprosessin eri vaiheista. Opiskelijalla osaa analysoida ja arvioida tavanomaisia argumenttityyppejä. Opiskelija hahmottaa argumentaatiotaitojen, kriittisten analyysi- ja arviointitaitojen merkityksen asiantuntijan perustaitoina, ja ymmärtää kuinka asiantuntija kommunikoi rationaalisesti.

Additional information

Suoritus koostuu luennoista ja kirjallisesta työstä.

Luennot suoritetaan verkkotentillä.

Kirjallinen työ on opiskelijan täysin itsenäisesti (verkkokurssi) tai pienryhmäopetuksen yhteydessä opettajan ohjeistuksen mukaisesti tuotettu kirjallinen työ, jossa noudatetaan akateemista kirjoittamiskäytäntöä.

Study materials

Opettajan osoittama materiaali.

Completion methods

Method 1

Description:
Opintojakson suoritus koostuu luentojen suorittamisesta (laajuudesta 40%) ja pienryhmäopetuksen yhteydessä laadittavasta kirjallisesta työstä (laajuudesta 60%).
Evaluation criteria:
Opintojakson arviointi tapahtuu aritmeettisena keskiarvona opintopistein painotettuna.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Verkkototeutus. Opintojakson suoritus koostuu verkkoluentojen suorittamisesta (laajuudesta 40%) ja kirjallisesta työstä (laajuudesta 60%).
Evaluation criteria:
Opintojakson arviointi tapahtuu aritmeettisena keskiarvona opintopistein painotettuna.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Suoritustavasta riippuen luennot tai verkkoluennot. Tentitään verkkotentillä.

Teaching

x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching