YFIP1003 Social Theory (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakson aikana käydään läpi yhteiskuntateorian keskeisiä suuntauksia ja käsitteitä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee kuvaamaan sosiaalitieteiden keskeisiä käsitteitä ja teoreettisia lähestymistapoja sekä tunnistaa näiden merkityksen sosiaalitieteissä.

Additional information

YFIKA-tutkinto-ohjelmaopiskelijoiden on mahdollista suorittaa jakso syksyn luentosarjan päätteeksi joko perinteisellä tentillä tai verkkotentillä.

Sähköisesti ajastetuissa verkkotentissä opintojaksoon kuuluva kirjallisuus sekä internetistä löytyvä ja mahdollinen muu materiaali omine muistiinpanoineen ovat vapaasti käytettävissä. Samalla tenttikysymykset edellyttävät normaalitenttiä enemmän kykyä soveltaa opiskeltavaa aineistoa.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen opintojakson aikana.


Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus saatavissa paperi- ja e-kirjana.

Literature

  • Aro, Jari & Jokivuori, Pertti: Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Docendo 2015; ISBN: 9789522911971
  • Aro, Jari & Jokivuori, Pertti Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Docendo 2014. (e-kirja); ISBN: 978-952-291-098-1

Completion methods

Method 1

Description:
20 h kontaktiopetusta ja tentti.
Evaluation criteria:
Luennolla ja kirjallisuudessa käsiteltyjen asioiden ymmärtäminen ja soveltaminen tenttivastauksessa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching