KYHMODKOK Sustainable Societies module (25–40 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Temaattinen moduuli Kestävät yhteiskunnat tarkastelee kestävyyden kysymyksiä yhteiskuntatieteiden ja filosofian näkökulmasta. Ilmastonmuutoksen ja niukkenevien resurssien olosuhteissa yhteiskuntatieteellinen näkökulma ympäristönmuutokseen on noussut yhä keskeisemmälle sijalle päätöksenteossa. Kestävyyskysymysten tunnistaminen ja analysoiminen sekä ympäristönmuutoksen vaikutusten hallinta on tärkeä osa-alue erityisesti niissä asiantuntijatehtävissä, joissa joudutaan tekemään monimutkaisia yhteiskunnallista kehitystä ja sen ohjaamista koskevia ratkaisuja.

Moduuli koostuu YFI-laitoksen yhteiskuntatieteellisen ympäristöntutkimuksen opintojaksoista. Yhteiskunnallisen kestävyyden yleisen ja käsitteellisen tarkastelun ohella kokonaisuudessa paneudutaan esimerkiksi ruuan, energian, ilmastonmuutoksen ja kuluttamisen erityiskysymyksiin.

Moduulin ydinopintojen laajuus on 25 op, minkä lisäksi opiskelija voi suorittaa laajennetut opinnot, 10-30 op.

Learning outcomes

Opiskelija tunnistaa ympäristöongelmien yhteiskunnalliset ulottuvuudet, osaa analysoida niiden syitä ja vaikutuksia erilaisista näkökulmista sekä tunnistaa ja eritellä ympäristöongelmien hallinnan keinoja.

Additional information

Huom! Kaikkia valinnaisia opintojaksoja ei välttämättä järjestetä joka lukuvuosi.

Moduuli ja siihen kuuluvat yksittäisen opintojaksot ovat vapaasti suoritettavissa kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.

Structure

Select 25–40 cr