FILA406 Environmental Ethics (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Ympäristöetiikan lyhyt historia, keskeiset teoreettiset keskustelut (ympäristöarvot, sentrismit, eläinetiikka) ja ympäristöetiikan suhde käytännön ympäristö- ja eläinsuojelukysymyksiin (mm. ilmastonmuutos ja tuotantoeläimet).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ympäristöetiikan keskeisimmät kysymykset sekä niihin liittyvän peruskäsitteistön ja tunnistaa ympäristöetiikan merkityksen suhteessa muuhun ympäristötutkimukseen ja -politiikkaan.

Study materials

Kontaktiopetuksen materiaalit ilmoitetaan opintojakson alussa.


Kirjatentissä suoritetaan KAKSI teosta seuraavista:

Hourdequin, M.: Environmental Ethics from Theory to Practice

Gardiner, S., S. Caney, D. Jamieson & H. Shue (eds.): Climate Ethics: Essential Readings (e-kirjana)

Oksanen, M.: Ympäristöetiikan perusteet

Aaltola, E. (toim.): Johdatus eläinfilosofiaan

Literature

  • Hourdequin, M. 2015: Environmental ethics: from theory to practice. Bloomsbury Academic. 978-1-472-51098-3 (n), 978-1-47250-808-9 (s)
  • Gardiner, S., Caney, S., Jamieson, D. & Shue, H. (toim.) 2010: Climate Ethics: Essential Readings. Oxford University Press. 978-0-195-39961-5, 978-0-195-39962-2, 978-0-199-75058-0 (e-kirja)
  • Oksanen, M. 2012: Ympäristöetiikan perusteet. Gaudeamus. 978-952-495231-6 (n)
  • Aaltola, E. (toim.) 2013: Johdatus eläinfilosofiaan. Gaudeamus. 978-952-495282-8 (n)

Completion methods

Method 1

Description:
Luennot ja niihin liittyvän opettajan määrittämän lukemiston tenttiminen.
Evaluation criteria:
Vähintään 80% läsnäolo luennoilla. Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjatentti.
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching