KKEA5004 Introduction to Sustainability (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kestävän kehityksen historialliset lähtökohdat ja muotoutuminen osaksi yhteiskuntatieteitä. Kestävän kehityksen ulottuvuudet ja merkitys yhteiskuntapolitiikan eri osa-alueilla: ilmastopolitiikka, ruokapolitiikka, kestävän talouden kysymykset sekä kulttuurinen kestävyys.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee kestävän kehityksen käsitteen, sen historian ja ulottuvuudet
- tuntee käsitteen kritiikin
- tunnistaa kestävän kehityksen merkityksen yhteiskuntatieteissä
- tunnistaa kestävän kehityksen keskeiset nykyhetken haasteet

Study materials

Lukumateriaali esiteltyjen tutkimusalojen näkökulmista ilmoitetaan erikseen.

Literature

  • Thiele, Leslie Paul: Sustainability (2013 tai uudempi) ISBN 9780745676579 verkko (2013), ISBN 9781509511105 verkko (2016)

Completion methods

Method 1

Description:
14h kontaktiopetusta ja tentti/kirjallinen tehtävä.
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjallinen tehtävä.
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts

Method 3

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching