YKPA363 Food (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Yhteiskuntatieteellisen elintarviketutkimuksen keskeiset osa-alueet (tuotanto, jalostus, jakelu ja kulutus) ja käsitteet (ruokapolitiikka, ruokasuvereniteetti ja ruokaturva).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee globaalin elintarvikejärjestelmän käsitteen ja ymmärtää sen osien toiminnan sosioekonomiset vaikutukset sekä globaalilla että kansallisella tasolla.

Study materials

Suoritetaan luentojen lisäksi toinen paketti (A tai B) seuraavista:


A. Kirjapaketti

Paloviita, A. & Järvelä, M. (2015). Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management. Abingdon, Oxon: Routledge.

JA

Lambie-Mumford, H. & Silvasti, T. (2020). The Rise of Food Charity in Europe. Bristol: Policy Press (Bristol University Press), ISBN:978-1447347583.

TAI


B. Artikkelipaketti


Lang,T. & Barling, D (2012). Food Security and Food sustainability: Reformulating the debate. The Geographical Journal 178 (4), 313–326.

JA

Paloviita, A., Kortetmäki, T., Puupponen, A., Silvasti, T. (2016). Vulnerability matrix of the food system: operationalizing vulnerability and addressing food security. Journal of Cleaner Production 135, 1242-1255.

JA

Manning, L. (2013). Corporate and consumer social responsibility in the food supply chain. British Food Journal 115 (1), 9–29. http://dx.doi.org/10.1108/00070701311289858

JA

Kortetmäki, T. (2018). Nobody’s fault? Structural injustice, food, and climate change. In Gilson & Kenehan (eds.): Food, environment and climate change: justice at the intersections. Rowman & Littlefield.

JA

Anderson, C.R., Bruil, J., Chappell, M.J., Kiss, C. & Pimbert, M.P. (2019). From Transition to Domains of Transformation: Getting to Sustainable and Just Food Systems through Agroecology. Sustainability 11, 5272.

Literature

  • Paloviita, A. & Järvelä, M. (2015). Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management. Abingdon, Oxon: Routledge. ISBN 9781315757728 verkko
  • Lambie-Mumford, H. & Silvasti, T. (2020). The Rise of Food Charity in Europe. Bristol: Policy Press (Bristol University Press), ISBN:978-1447347583.
  • Lang,T. & Barling, D (2012). Food Security and Food sustainability: Reformulating the debate. The Geographical Journal 178 (4), 313–326.
  • Manning, L. (2013). Corporate and consumer social responsibility in the food supply chain. British Food Journal 115 (1), 9–29.
  • Kortetmäki, T. (2018). Nobody’s fault? Structural injustice, food, and climate change. In Gilson & Kenehan (eds.): Food, environment and climate change: justice at the intersections. Rowman & Littlefield. 9781786609236
  • Anderson, C.R., Bruil, J., Chappell, M.J., Kiss, C. & Pimbert, M.P. (2019). From Transition to Domains of Transformation: Getting to Sustainable and Just Food Systems through Agroecology. Sustainability 11, 5272.
  • Paloviita, A., Kortetmäki, T., Puupponen, A., Silvasti, T. (2016). Vulnerability matrix of the food system: operationalizing vulnerability and addressing food security. Journal of Cleaner Production 135, 1242-1255.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely (tentti/kirjallinen tehtävä)
Evaluation criteria:
Tentti/kirjallinen tehtävä (100%)
Select all marked parts

Method 2

Description:
Essee
Evaluation criteria:
Kirjallinen tehtävä (100%)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching