SOSS3103 Consumption and Way of Life (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Opintojaksolla perehdytään siihen, mitkä sosiaaliset ja yksilölliset tekijät määrittävät ihmisten kulutusvalintoja ja elämäntyylejä.

Description

Opintojaksossa tutustutaan keskeisiin kulutusta ja elämäntapaa käsitteleviin teorioihin sekä niiden soveltamiseen. Opintojaksolla käsitellään myös kulutuksen ja roolia yhteiskunnassa, elämäntapojen muotoutumista sekä kulutukseen liittyviä ongelmia ja tulevaisuuden haasteita.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- Osaa tunnistaa, arvioida ja soveltaa tutkimusalueen käsitteistöä, teorioita ja tutkimussuuntauksia
- Kykenee ymmärtämään kulutusta sekä yhteiskunnallisena, sosiaalisena että yksilötasoisena ilmiönä
- Osaa arvioida yhteiskunnan kehitystrendejä kulutuksen ja elämäntavan näkökulmista

Additional information

Toteutus kevätlukukaudella.

Description of prerequisites

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

Study materials

Luentomateriaali, tenttikirja sekä muu erikseen ilmoitettava materiaali.

Literature

  • Routledge Handbook on Consumption (ed. by. Keller, M., Halkier, B., Wilska, T-A & Truninger, M.), 2017 ISBN-10: 9781138939387

Completion methods

Method 1

Description:
10 tuntia kontaktiopetusta, 10 tuntia ryhmätöitä sekä tentti tai essee.
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu tenttiin/esseeseen ja ryhmätyöraportteihin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching