Kuntoutuksen opintoja

Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus -opinnot ovat laajuudeltaan 25-30 opintopistettä. Opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

Opintokokonaisuus opiskellaan joustavasti verkko-opintoina.