FTEM1006 Rehabilitation development needs in changing environment (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

1. Sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämissuunnat ja ennakointityöskentelyyn liittyvät keskeiset käsitteet kuntoutuksen.

2. Ennakointimenetelmät ja innovaatiotoiminta, tulevaisuuden tutkimus.

3. Yksilöllistetty terveys, yhteisökehittäminen, näyttöön perustuva kuntoutus ja yhteisökuntoutus ja arki- ja etäkuntoutus.

Learning outcomes

1. Opiskelija oivaltaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan liittyvät kehittämissuuntaukset ja megatrendit kuntoutuksen toimintaympäristöä muuttavana ja kuntoutuksen kehittämistä ohjaavina tekijöinä.

2. Opiskelija osaa hyödyntää innovaatiotoiminnan, ennakointimenetelmien ja tulevaisuuden tutkimuksen mahdollisuuksia kuntoutuksen ja palvelujärjestelmän asiakaslähtöisessä kehittämisessä kuntoutuksen muuttuvissa toimintaympäristöissä.

3. Opiskelija kykenee ratkaisemaan vaativia kuntoutuksen liittyvä ongelmia yhteisöllisesti näyttöön perustuen hyödyntäen innovaatiotoimintaa ja ennakointimenetelmiä.

Additional information

Oulun ammattikorkeakoulun vastuujakso. OAMK koodi: 0D00C164.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:
No completion methods