FTEM1004 Evidence Based Rehabilitation (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Open University
Curriculum periods:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Open university

Description

Kuntoutus osana näyttöön perustuvaa terveydenhuollon mallia

Erilaiset tutkimusasetelmat ja näytön vahvuus kuntoutuksessa

Tutkimusten laadun arviointi ja näytönaste

Tutkimustiedon soveltaminen kuntouksen käytäntöön

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata näyttöön perustuvan kuntoutuksen käsitteet, periaatteet ja käytänteet
- hakea ja valita tutkimustietoa alansa tärkeimmistä tietokannoista
- arvioida kriittisesti olemassa olevan tutkimustiedon luotettavuutta ja sen soveltuvuutta kuntoutukseen käyttöön
- hyödyntää tutkimusnäyttöä käytännön kuntoutustyössä, sen johtamisessa ja/tai uudistamisessa

Additional information

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn, itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät.

Description of prerequisites

AMK-tutkinto tai kandidaatin tutkinto terveys-, sosiaali- tai liikunta-alalta

Study materials

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa

Literature

  • Malmivaara, A. 2015. Benchmarking controlled trial – a novel concept covering all observational effectiveness studies. Annals of Medicine, 47: 332 – 340. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4673508/
  • Hoitosuositustyöryhmien käsikirja. 2012. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/12762/hoitosuositustyoryhmien-kasikirja.pdf
  • Pohjalainen, T. 2005. Kuntoutuksen vaikuttavuus – mitä se tarkoittaa ja onko näyttöä? Suomen Lääkärilehti 60, 3399-3405.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:
No completion methods