FTEM1003 Rehabilitation System, Institutions, Networks and Processes (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Open University
Curriculum periods:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Open university

Description

Kuntoutuksen palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö, palvelujen integraatio, asiakaslähtöisyys, yhteisasiakkuus, asiakasyhteistyö, moniammatillinen yhteistyö

Kuntoutusohjaus, yksilöllinen elämänhallinnan tukeminen, vastuullinen asiakasohjaus

Digitalisaatio ja hyvinvointiteknologian sovellukset, tuotteet, palvelut ja laitteet kuntoutuksessa

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- arvioida ja kehittää kuntoutuksen palvelujärjestelmää, yhteisasiakkuutta ja moniammatillisten yhteistyöverkostojen toimintaa
- arvioida, suunnitella ja/tai toteuttaa moniammatillisessa/monialaisessa/monitieteisessä työryhmässä kuntoutujien kuntoutustarpeita ja kuntoutusprosesseja
- arvioida kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä toimintakyvyn edistämisessä
- suunnitella ja/tai arvioida digitalisaatiota tai hyvinvointiteknologiaa hyödyntävää kuntoutusta

Study materials

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Literature

  • Dean, S.G., Siegert, R.J., Taylor, W.J. (eds.) 2012. Interprofessional rehabilitation. A person-centred approach. Chichester, West Sussex, U.K.: Wiley-Blackwell
  • Autti-Rämö, I., Salminen, A.-L., Rajavaara, M. & Ylinen, A. (toim.) 2016. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:
No completion methods