KTKPER Basic studies in Education (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Oppiminen ja ohjaus
Kasvatus, yhteiskunta ja muutos
Osaaminen ja asiantuntijuus
Tieteellinen ajattelu ja tieto
Vuorovaikutus ja yhteistyö

Learning outcomes

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

  • osaa hahmottaa ja jäsentää kasvatusalan ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
  • osaa tarkastella ja tunnistaa omia toimintatapojaan ja niiden taustalla olevia arvoja ja käsityksiä kasvatusalalla toimiessaan
  • osaa hyödyntää kasvatusalan ilmiöitä koskevaa osaamista oman asiantuntijuutensa rakentamisessa

Structure

Select all (12–25 cr)