KTKP3009 Knowing and Expertise (AIKO) (2–5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2023-2024

Description

 • Oppimiseen ja ryhmän toimintaan liittyviin ilmiöihin tutustuminen
 • Omien opetus- ja oppimiskokemuksien reflektointi
 • Luokkayhteisön toiminnan havainnointi
 • Oman aineen keskeisiin pedagogisiin kysymyksiin tutustuminen sekä opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • Opettajan ydinosaamisalueet: ensisijaisesti pedagoginen osaaminen, vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen sekä yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija osaa

 • havainnoida ja analysoida luokkayhteisön toimintaa, oppimisympäristöä ja oppijoiden moninaisuutta sekä oppimisen että opetuksen näkökulmista
 • tunnistaa oman oppiaineensa oppimisen pedagogisia erityispiirteitä
 • suunnitella ja toteuttaa oppimistilanteita
 • tunnistaa oman roolinsa aktiivisena asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin rakentajana
 • asettaa itselleen kasvattajana ja opettajana kehittymisen tavoitteita

Description of prerequisites

KTKP020, KTKP040, KTKP050

Study materials

Aineryhmäkohtainen oppimateriaali

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen yhteisiin tapaamisiin sekä oman opetusharjoittelun ja oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Liikunnan opiskelijoiden suoritustapa
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:
 • Kontaktiopetusta 12 x 90 min, josta opintopiirityöskentelyä 6 x 90 min ja
  opetuksen observointia 7 oppituntia.
 • Aineryhmäkohtaista opintopiirityöskentelyä vähintään 15 tuntia, oppituntien ohjattua observointia 6 oppituntia ja opiskelijan omaa opetusta vähintään 4 opetuskertaa, joista ainakin yksi on itsenäisesti pidettävä 75 min opetuskerta.

Teaching

x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish

Teaching