KOGKOK Study Module in Cognitive Science (25+ cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Coordinating organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Kognitiotiede on monitieteinen, erilaisia ihmistieteellisiä ja teknisiä aineita yhdistävä tieteenala, jonka tutkimuskohteita ovat mieli, kokemus, ajattelu ja älykkyys. Sen taustalla vaikuttavat muun muassa tietojenkäsittelytieteet, psykologia, filosofia, antropologia, kielitiede, tekoälytutkimus, neurotieteet, suunnittelun tutkimus sekä taiteen ja kulttuurin tutkimus. Jyväskylän yliopistossa kognitiotiede tutkii ja opettaa ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimus pyrkii ratkaisemaan vuorovaikutusongelmia kognitiotieteen käsitteitä, teorioita ja menetelmiä hyödyntäen. Oppiaineen erillinen opintokokonaisuus keskittyy tieteellisen käyttäjätutkimuksen perusteisiin, tarjoten vapaavalinnaisissa opinnoissa mahdollisuuden suunnata opintoja teoreettisiin pohdiskeluihin tai käytännöllisiin vuorovaikutussuunnittelua koskeviin kysymyksiin.

Jyväskylän yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijat saavat vapaasti suorittaa kognitiotieteen erillisen opintokokonaisuuden.

Learning outcomes

-

Structure

Select all (25+ cr)