KOGS5204 User Research (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla tehdään pareittain tai yksin empiirinen käyttäjätutkimus, josta kirjoitetaan tekninen raportti. Työt ovat käyttäjätutkimuksia tai käytettävyys/käyttäjäkokemusanalyysejä, joiden aiheet tulevat usein yrityksiltä tai ajankohtaisten tutkimusprojektien aiheista. Tutkimusmenetelmät määräytyvät tutkimusongelmalähtöisesti ja voivat olla sekä laadullisia että määrällisiä, mutta harjoitustyön osana edellytetään tilastollista hypoteesin testausta. Kurssin aloitusluennolla sovitaan aiheet ja kurssin aikana järjestettävät henkilökohtaiset ohjaustilaisuudet. Kurssin aikana järjestetään suunnitelmaseminaari, jossa tutkimussuunnitelmista keskustellaan yhteisesti. Kurssin aikana järjestetään luentoja käyttäjätutkimuksen menetelmistä sekä tilastoworkshop tukemaan tilastollista päättelyä. Tilastoworkshopissa käydään läpi tutkimuksen kvantitatiivisen analyysin osuus ja valitaan soveltuvat tilastolliset menetelmät. Loppuseminaarissa esitellään tutkimus muille kurssin opiskelijoille sekä opponoidaan toisten työ. Kurssin seminaareissa on pääsääntöisesti läsnäolovelvollisuus ja kurssi vaatii intensiivistä ja itsenäistä työskentelyä.

Suoritustavat

Empiirinen käyttäjätutkimus; tutkimussuunnitelma, tutkimusraportti ja näiden esittelyt seminaareissa. Toisen työn opponointi.

Learning outcomes

Kurssin jälkeen opiskelijalla on kyky suunnitella, toteuttaa ja raportoida korkealaatuinen käyttäjätutkimus sekä arvioida ja analysoida kriittisesti empiirisen ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen tutkimuksen tuloksia. Lisäksi opiskelija osaa testata empiirisesti ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta koskevia hypoteeseja.

Description of prerequisites

KOGS403 Empiiriset tutkimusmenetelmät tai vastaava osaaminen

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching